Oslo kulturnatt

HVOR

Gratis arrangementer over hele Oslo, i sentrum, ut i bydelene og på Oslo kulturnatt-torg. Dette er en årlig mulighet til å bli kjent med det fantastiske kulturlivet Oslo har – ja, helt gratis.

NÅR

Fredag 13. september 2024.

PROGRAMMET

Programmet slippes her på vår nettside 1. september 2024.

HVEM

Oslo kulturnatt arrangeres av Kulturetaten, Oslo kommune i samarbeid med byens kultur-institusjoner, organisasjoner, kunstnere, artister og næringsliv.


FØLG MED OG FØLG OSS PÅ

Facebook: facebook.com/oslokulturnatt

Instagram: @oslo_kulturnatt #oslokulturnatt

X: @OsloKulturnatt

Mail: kulturnatt@kul.oslo.kommune.no

https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/kunst-og-kultur/oslo-kulturnatt

#OSLOKULTURNATT